2013. május 25., szombat

Az elektromágneses sugárzás és az anyag kölcsönhatása


Ahhoz, hogy a sugárzásnak az élő szervezetre gyakorolt hatását megértsük, először általánosan nézzük, hogy hogyan hat kölcsön a sugárzás és az anyag. Legutóbb áttekintettük az alfa és a béta sugárzások kölcsönhatását az anyaggal. Most lássuk, mi történik, ha elektromágneses sugárzásról van szó. Az elektromágneses sugárzások spektruma igen széles. Most csak az ionizáló (atomokból elektronokat kiszakítani képes) sugárzásokkal foglalkozunk. A fény vagy a hang erre nem képes, de képes a már bemutatott gammasugárzás, vagy a már szintén említett röntgensugárzás. A kettő közötti különbség, hogy a röntgen sugárzás energiája általában kisebb, mint a gamma sugárzás energiája. Azért írtam, hogy általában, mert létezik az úgynevezett kemény röntgensugárzás, aminek az energiatartománya átfed a gammasugárzáséval. Alapvető különbség, hogy míg a gammasugárzás magátalakulásoknál jön létre, addíg a röntgensugárzás nagyenergiájú elektronfolyamatokból keletkezik. De lássuk, mi történik, ha a sugárzás útjába anyag kerül? Ilyenkor a sugárzás intenzitása csökken, méghozzá exponenciálisan az akadályban megtett út hosszával. A csillapodás mértéke természetesen attól is függ, hogy milyen anyagon halad át a sugárzás. Ha egy kicsit mélyebben belemegyünk és megvizsgáljuk, hogy milyen folyamatok révén veszíti el az energiáját (a fenti törvény szerint) a sugárzás, akkor olyan jelenségekkel találkozunk, mint a fotoeffektus, a Compton szórás vagy a párképződés. Mielőtt mindegyikről beszélnék, hadd helyezzek el ide egy linket, ahol e három effektusról láthattok szemléletes animációt, amit David M Harrison készített és Nagy Sándor fordított magyarra.

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/XRayInteract.html

Tehát, a gamma- vagy röntgensugárzás az atommal kölcsönhatva az bizonyos esélyel (energiájától függ) fényelektromos hatást, Compton hatást vagy párkeltést produkál. A fényelektromos effektus során a bejüvő sugárzás az energiáját átadja egy elektronnak, mely elhagyja az atomot, melynek kötelékében állt. Az elektron kilépő mozgási energiája megegyezik a gamma vagy röntgen energiának és a kiszakításhoz (elektront az atomból) szükséges energiának a különbségével. A Compton szórás során a bejövő sugárzás az energiájának csak egy részét adja át az elektronnak és valamilyen szög alatt szóródik, vagyis továbbhalad, de kisebb energiájú lesz. Párképzés során a nagy energiájú sugárzás részecskékké válik, méghozzá két egymással ellentétesen mozgó, ellentétes töltésű és az elektron tömegével megegyező tömegű részecskévé. Gondolom már kitaláltátok, hogy pozitronról és elektronról van szó. Ezek együttes kezdeti mozgási energiája megegyezik a sugárzás energiájának és a párképzéshez szükséges energiának (kb. 1 MeV) a különbségével. A keletkezett pozitron rövid időn belül anihilálódik (elektronnal találkozva megsemmisül). Mivel e jelenségek megemésztésére kell egy kis idő, itt most megállink, majd hamarosan folytatjuk a sugárzások hatását, de mostmár fokozzuk az izgalmakat és tényleg rátérünk az élő szervezetre. Addíg is a fenti jelenségekről olvashattok angolul itt

http://www.fas.org/sgp/othergov/doe/lanl/lib-www/la-pubs/00326397.pdf

vagy itt

http://www.xray.utmb.edu/Protocols/02-Rad-Safety.pdf

Magyarul:

http://www.sasovits.hu/anyag/rontgen/fizika/kolcson.htm

http://biofizika.aok.pte.hu/hu/oktatas/biofizika_bio/2010-2011/biofizika_bio_2010-2011_08.pdf

http://nagysandor.eu/AsimovTeka/Harrison/XRayInteract.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése